Trefwoorden in open vragen

Over trefwoorden

In een open vraag kunt u trefwoorden gebruiken:

 • assessmentQ zal gedetailleerde feedback geven bij de trefwoorden die aanwezig zijn of ontbreken in het antwoord van de gebruiker.
 • Op basis van de trefwoorden in het antwoord van de gebruiker kan assessmentQ automatisch de antwoorden op de open vragen corrigeren.
 • De automatische correctie houdt rekening met negaties binnen een bepaald bereik rond de trefwoorden. Meer informatie.
 • assessmentQ berekent ook automatisch een score op basis van de trefwoorden die aanwezig zijn of ontbreken in het antwoord van de gebruiker.

Soorten trefwoorden

Er zijn vier soorten trefwoorden:

 • Correcte trefwoorden:
  mceclip1.png
 • Incorrecte trefwoorden (of trefwoorden die zeker niet mogen gebruikt worden):
  mceclip1.png
 • Gelinkte trefwoorden (trefwoorden die samen moeten voorkomen om een score te kunnen krijgen):
  mceclip3.png
 • Bonustrefwoord (een trefwoord dat een bonus score krijgt indien aanwezig):
  mceclip5.png

Procedure

Ga als volgt te werk om trefwoorden toe te voegen aan een open vraag:

 1. Open uw open vraag en klik in het blok Modelantwoord.
 2. Klik op mceclip0.png om een trefwoord toe te voegen.
  Resultaat: Het tabblad Trefwoord opent.
 3. In het tabblad Trefwoord:
  • Geef uw trefwoord in.
  • Duid aan dat het trefwoord correct of incorrect is door op het correctie-icoon te klikken.
  • Voeg (optioneel) feedback toe door op het feedbackicoon mceclip24.pngte klikken.
  • Als u automatisch scoren per trefwoord gebruikt en de score voor uw trefwoord wilt wijzigen, klik op mceclip23.png:
   mceclip10.png
  • Als u een bonustrefwoord of gelinkt trefwoord wilt toevoegen, selecteer dan Bonustrefwoord of Gelinkt trefwoord.
  • Als u de standaardinstellingen voor de afstand tussen de twee woorden (maximaal twee woorden) of de score voor het bonustrefwoord (1 punt) wilt wijzigen, klikt u op mceclip4.png.
   mceclip3.png

Meer informatie

Open vraag

Scoringsmechanismes in open vragen

Negaties rond trefwoorden

Evaluatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.