Release notes assessmentQ 1.6

Overzicht

In deze release notes

Vanaf assessmentQ 1.6 is de open vraag beschikbaar als assessmentQ itemtype.  Samen met de open vraag introduceren we ook een nieuwe evaluatiemodule die het mogelijk maakt om open vragen manueel te scoren. 

We hebben verbeteringen aangebracht aan de itembank en twee nieuwe talen toegevoegd aan de assessmentQ player en het portaal.

We zullen de nieuwe functies hieronder één voor één uitleggen:

Open vraag

De open vraag in assessmentQ biedt de volgende mogelijkheden:

  • het weergeven van een vooraf ingevulde tekst aan de gebruiker
  • de mogelijkheid om een modelantwoord te tonen
  • het gebruik van trefwoorden voor automatische correctie
  • de detectie van negaties binnen een bepaalde afstand rond trefwoorden
  • de mogelijkheid om de lengte van het antwoord te beperken
  • verschillende scoringsmechanismes

Illustratie:

mceclip0.png

Voorbeeld in de assessmentQ player:

mceclip1.png

Meer informatie

Evaluatie

We hebben een nieuwe module Evaluatie toegevoegd waarin u de antwoorden op open vragen kunt scoren. De module Evaluatie is een submodule van Rapportering in assessmentQ.

mceclip0.png

Om externe correctoren eenvoudig te laten werken met de module Evaluatie hebben we de rol van Evaluator toegevoegd. Wanneer evaluatoren inloggen op de AssessmentQ backoffice, zien ze direct de toetsen of examens die ze dienen te scoren.

Meer informatie

Full screen item preview

Tot nu toe werd bij het tonen van het voorbeeld van een item niet alle beschikbare ruimte in het voorbeeldvenster gebruikt. Vanaf assessmentQ 1.6 kunt u in het voorbeeld van een item zien hoe uw vraag er op een volledig scherm op een laptop uit zal zien.
Daarnaast is er een nieuwe knop mceclip5.png toegevoegd aan de bovenste balk van het voorbeeldvenster. Als u op deze knop klikt, wordt het voorbeeld in een nieuw tabblad weergegeven, zodat u de vragen precies zo ziet zoals ze aan de gebruiker zullen getoond worden.

mceclip1.png

Tijdslimiet voor publicaties in Snel publiceren

In assessmentQ 1.6 kunt u nu een tijdslimiet toevoegen aan uw publicatie via Snel publiceren zonder dat u hiervoor nog de Edumatic backoffice hoeft te openen.

 mceclip2.png

Meer informatie

Portugees en Luxemburgs in assessmentQ

Vanaf assessmentQ 1.6 worden twee nieuwe talen ondersteund in de assessmentQ player en het portaal:

  • Portugees
  • Luxemburgs

mceclip3.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.