Negaties rond trefwoorden

Over negaties

In assessmentQ kunt u trefwoorden gebruiken voor het corrigeren en het automatisch scoren van antwoorden op open vragen.

Het score- en correctiealgoritme kan ook rekening houden met negaties in het antwoord. 

Wanneer een trefwoord in het antwoord van de gebruiker staat, maar wordt voorafgegaan of gevolgd door een negatie (bijvoorbeeld "geen", "niet" of "geen van beide"), wordt het trefwoord genegeerd:

 • Er wordt geen score toegekend voor correcte trefwoorden.
 • Er wordt geen score afgetrokken voor incorrecte trefwoorden.

assessmentQ biedt een lijst van negaties per taal. Als auteur kunt u extra negaties toevoegen, negaties  verwijderen of de standaard afstand tussen negaties en trefwoorden wijzigen.

Procedure

Ga als volgt te werk om negaties in een open vraag te beheren:

 1. Open uw open vraag en klik in het blok Modelantwoord.
  Resultaat: Het tabblad Blok wordt geopend.
 2. Selecteer de taal van de vraag.
  De taalkeuze is belangrijk voor de standaard negaties die zullen gebruikt worden (bijv. "geen" in plaats van "no").
  mceclip5.png
 3. Selecteer Negaties detecteren
  Resultaat: assessmentQ biedt standaard een aantal negaties aan voor de geselecteerde taal.
  De standaardinstellingen voor negaties voor Nederlands, bijvoorbeeld, zijn:
  mceclip6.png
 4.  Als u de standaardafstand tussen negaties en trefwoorden (maximaal twee woorden) wilt wijzigen, klikt op het afstandsicoon  mceclip2.png.

 5. Als u negaties wilt toevoegen, klik op mceclip7.png.

 6. Als u de negaties wilt verwijderen, klik op mceclip8.png.

Meer informatie

Open vraag

Trefwoorden in open vragen

Negaties rond trefwoorden

Evaluatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.