Scoringsmechanismes voor open vraag

De open vraag in assessmentQ ondersteunt verschillende scoringsmechanismen:

mceclip3.png

 • Manueel scoren
  Manueel scoren is het standaard scoringsmechanisme voor de open vraag.
  U kunt de manuele scoring gebruiken voor open vragen met of zonder trefwoorden.
  Als u de manuele scoring gebruikt, wordt er geen automatische score berekend. Open vragen met manuele scoring dienen gescoord te worden door een evaluator.
 • Automatisch scoren per item
  Dit scoringsmechanisme kan enkel gebruikt worden voor open vragen met trefwoorden.
  Als u automatisch scoren per item gebruikt, wordt het antwoord in zijn geheel geëvalueerd: de gebruiker krijgt enkel punten als zijn antwoord alle correcte trefwoorden bevat en geen incorrecte trefwoorden.
 • Automatisch scoren per trefwoord
  Dit scoringsmechanisme kan enkel gebruikt worden voor open vragen met trefwoorden.
  Als u automatisch scoren per trefwoord gebruikt, wordt voor elk trefwoord in het antwoord een score berekend: de gebruiker krijgt ook punten als zijn antwoord gedeeltelijk juist is.

Voor elk scoringsmechanisme kan een evaluator of administrator de antwoorden van de gebruikers bekijken en de scores manueel aanpassen.

Procedure

Ga als volgt te werk om het scoringsmechanisme voor een open vraag te selecteren:

 1. Open uw open vraag.
 2. Selecteer het scoringsmechanisme van uw keuze.
  mceclip0.png

Meer informatie

Open vraag

Trefwoorden in open vragen

Negaties rond trefwoorden

Evaluatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.