Een scoremechanisme selecteren

Achtergrond

We onderscheiden in assessmentQ 2 scoremechanismes:

 • Score per item: Hiermee test u de volledige kennis van een item.
 • Score per keuze/tekstvak/dropdown/element:
  • Hiermee kunt u ook gedeeltelijke kennis van een item belonen.
  • De behaalde score kan herberekend worden.

Score per item

Bij score per item wordt het item als geheel beoordeeld:

 • Onder Indien juist, stelt u de score in voor een volledig juist antwoord. 
 • Onder Indien fout, stelt u de score in voor een gedeeltelijk juist of helemaal fout antwoord.
 • Onder Indien niet beantwoord, stelt u de score in  voor een niet-beantwoorde vraag.
  De score voor een niet-beantwoorde vraag hoeft dus niet noodzakelijk dezelfde te zijn als de score voor een fout beantwoorde vraag.  

  Voorbeeld van score per item voor een meerkeuzevraag met 1 antwoord. 

Score per keuze/tekstvak/dropdown/element

Bij dit scoremechanisme kunt u de score instellen:

 • per keuze voor meerkeuzevragen met 1 of meerdere antwoorden en meerkeuzematrix
 • per tekstvak voor Invullen in tekst en Slepen in tekst
 • per dropdown voor Dropdown in tekst
 • per element voor Slepen in kolommen, Verticaal ordenen en Verbinden

In dit scoringsmecanisme wordt een item niet als geheel beoordeeld, maar wordt elke keuze, tekstvak, dropdown en elk element apart beoordeeld. 

U kunt in assessmentQ de score voor alle keuzes, tekstvakken, dropdowns of elementen in een item tegelijk bepalen. U hoeft dit dus niet meer per keuze, tekstvak, dropdown of element te doen, hoewel dit ook mogelijk is. 


Voorbeeld van een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden. Er zijn 3 keuzes, en de score voor de correcte en voor de incorrecte keuzes is voor alle keuzes tegelijk bepaald. 

Herberekende score

U kunt bij score per keuze, tekstvak, dropdown of element de totale score herberekenen naar een nieuwe minimum- en maximumscore, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het gewicht van het item niet te groot wordt in vergelijking met andere items.


Voorbeeld van herberekende score voor een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden. De vraag bevat 3 keuzes die elke 1,5 punten waard zijn. De totale score wordt herberekend naar maximum 2.

Giscorrectie

Voor meerkeuzevragen met 1 antwoord kunt u giscorrectie activeren. Bij giscorrectie wordt een onderscheid gemaakt tussen juist, fout en niet beantwoorde vragen om gokgedrag te compenseren. 

 • Een juist antwoord levert altijd 1 punt op.
 • Een niet-beantwoorde vraag levert altijd 0 punten op.
 • Een fout antwoord wordt bestraft met negatieve punten. De negatieve score wordt berekend op basis van het aantal keuzes in de meerkeuzevraag. De formule is "-1 / (aantal keuzes -1)". U kunt dit niet aanpassen.
  Bijvoorbeeld:
  • als de meerkeuzevraag 3 keuzes bevat, is de score voor een fout antwoord -1/2 of -0.5.
  • als de meerkeuzevraag 4 keuzes bevat, is de score voor een fout antwoord -1/3 of -0.33.
  • als de meerkeuzevraag 5 keuzes bevat, is de score voor een fout antwoord -1/4 of -0.25.


Voorbeeld van giscorrectie voor een meerkeuzevraag met 1 antwoord met 3 keuzes.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.