Een scoremechanisme selecteren

Achtergrond

We onderscheiden in assessmentQ 2 grote scoremechanismes:

 • Score per item: Hiermee test je volledige kennis van een item.

  Nieuw: assessmentQ ondersteunt ook giscorrectie voor meerkeuzevragen met 1 antwoord.

 • Score per keuze/tekstvak:
  • Hiermee kan je ook gedeeltelijke kennis van een item belonen.
  • De bereikte score hiervan kan herberekend worden, zoals voorheen.

Score per item

Bij score per item wordt het item als geheel beoordeeld:

 • Is het item volledig juist beantwoord, dan krijg je de "score indien juist"
 • Is het item gedeeltelijk juist of helemaal fout beantwoord, dan krijg je de "score indien fout".

  Nieuw: je kan in assessmentQ ook een score bepalen voor een niet-beantwoorde vraag. De "score indien niet-beantwoord" hoeft dus niet noodzakelijk dezelfde te zijn als de "score indien fout". 


  Voorbeeld van "score per item" voor een meerkeuzevraag met 1 antwoord.

Giscorrectie

Voor meerkeuzevragen met 1 antwoord kan je giscorrectie activeren. Bij giscorrectie wordt een onderscheid gemaakt tussen juiste, foute en niet-beantwoorde vragen, om gokgedrag te compenseren. 

 • Een juist antwoord levert altijd 1 punt op.
 • Een niet-beantwoorde vraag levert altijd 0 punten op.
 • Een fout antwoord wordt bestraft met negatieve punten. De negatieve score wordt berekend op basis van het aantal keuzes in de meerkeuzevraag. De formule is "-1 / (aantal keuzes -1)". Je kan deze niet aanpassen.
  Bijvoorbeeld:
  • als de meerkeuzevraag 3 keuzes bevat, is de score voor een fout antwoord -1/2 of -0.5.
  • als de meerkeuzevraag 4 keuzes bevat, is de score voor een fout antwoord -1/3 of -0.33.
  • als de meerkeuzevraag 5 keuzes bevat, is de score voor een fout antwoord -1/4 of -0.25.


Voorbeeld van giscorrectie voor een meerkeuzevraag met 1 antwoord die 3 keuzes bevat.

Score per keuze/tekstvak

Bij dit scoremechanisme krijg je 

 • punten per correcte keuze (voor meerkeuzevragen)
 • punten per correct ingevuld tekstvak (voor het itemtype "Invullen in tekst")

Hier wordt een item niet als geheel beoordeeld, maar wordt elke keuze/elk tekstvak apart beoordeeld. 

Nieuw: Je kan in assessmentQ de score voor alle keuzes of tekstvakken tegelijk bepalen. Je hoeft dit dus niet meer keuze per keuze/tekstvak per tekstvak te doen, hoewel dit ook nog kan. 


Voorbeeld van een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden. Er zijn 3 keuzes, en de score indien juist en score indien fout is voor de 3 keuzes tegelijk bepaald. 

Herberekende score

Je kan bij score per keuze of tekstvak de totale score herberekenen naar een nieuwe minimum- en maximumscore, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het gewicht van het item niet te groot wordt in vergelijking met andere items.


Voorbeeld van herberekende score voor een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden. De vraag bevat 3 keuzes die elke 1,5 punten waard zijn. De totale score wordt herberekend naar maximum 2.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.