Invoermaskers bij Invullen in Tekst

Achtergrond

U kunt uw leerlingen of kandidaten helpen om een vraag correct te beantwoorden door invulvelden te voorzien van invoermaskers.

AssessmentQ biedt de mogelijkheid om standaard of aangepaste invoermaskers toe te voegen.

Standaard invoermaskers

U kunt de volgende standaard invoermaskers kiezen:

Invoermasker Beschrijving Voorbeeld
* Geheel getal 3 of 13 564
*,* Decimaal nummer 1,1 of 1,23456
*,# Decimaal nummer met één cijfer na de komma 1,1
*,## Decimaal nummer met twee cijfers na de komma 1,23
*,### Decimaal nummer met drie cijfers na de komma 1,234
*,## % Percentage met twee cijfers na de komma 99,5%
€ *,## Valuta (in Euro) met twee cijfers na de komma €50,00
DD/MM/YYYY Datum 29/01/2019
DD-MM-YYYY Datum 29-01-2019
YYYYMMDD Datum 20190129
HH:mm Tijd in uren en minuten 05:30

 

Aangepaste invoermaskers

U kunt uw eigen aangepast invoermasker maken met een voorvoegsel of achtervoegsel naar keuze.

Bijvoorbeeld: *,## kg

Gebruik de volgende maskerplaatshouders om uw eigen invoermasker te maken:

Plaatsaanduiding Beschrijving
* Geheel getal
# Eén-cijferig nummer
*,* Decimaal getal
*,# Decimaal getal met één cijfer achter de komma
*,## Decimaal getal met twee decimalen
DD Dag
MM Maand
YYYY Jaar
HH Uur
mm Minuten

 

Regels voor aangepaste invoermaskers

Bij het maken van aangepaste invoermaskers dient u rekening te houden met de volgende regels:

  • Om een van de volgende karakters (D,M,Y,H,m,* of #) te kunnen gebruiken als voorvoegsel of achtervoegsel in uw aangepaste invoermasker, moet u dit karakter beschermen door middel van "\".
    Voorbeeld: *,### voor 3,14m 
  • Een * kan niet worden gevolgd door een andere maskerplaathouder.
    Bijvoorbeeld: *### is niet toegestaan, gebruik in plaats daarvan ##*.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.