Tekst verbeteren

Over tekst verbeteren

Tekst verbeteren is een itemtype dat u kunt gebruiken om leerlingen fouten te laten identificeren, corrigeren en optioneel te laten categoriseren

 • in een vertaling, of
 • in een eentalige tekst.

mceclip2.png

Procedure

Ga als volgt te werk om een Tekst verbeteren item aan te maken:

 1. Klik op + Toevoegen in de map waar u het nieuwe item wil toevoegen.
 2. Selecteer Tekst verbeteren.
  Resultaat: Het detailscherm van het item wordt geopend.
 3. Voer de naam van het item bovenaan in.
 4. Klik in het inhoudsblok en vul de instructies in.
 5. Klik op Blok toevoegen als u een extra inhoudsblok wilt toevoegen.
 6. Klik in het interactieblok om:
  • een brontekst toe te voegen
  • een te verbeteren tekst toe te voegen
  • een tekstsegment toe te voegen. Met tekstsegmenten kunt u paragrafen makkelijk op dezelfde hoogte laten starten. 
 7. Voeg specifieke details toe in het tabblad Blok:
  • verander de schrijfrichting (1)
  • voeg foutencategorieën toe (2)
  • schakel de brontekst in of uit (3)
   mceclip1.png
 8. Voeg optioneel een of meer fouten toe in het interactieblok. Dit zijn de fouten die de de eindgebruiker moet vinden in de tekst. 
  • Selecteer een of meerdere woorden en klik op + Fout
  • Voeg de verbetering, de categorie en de afstand toe (hoeveel extra woorden kunnen er naast de fout worden geselecteerd, zodat de identificatie van de fout toch correct gerekend wordt).
   mceclip2.png

Itemspecifieke opties

Wanneer u het tabblad Item opent, kunt u een Tekst verbeteren item wijzigen in een informatiepagina:

mceclip3.png

Tip:

 • Het gebruik van foutencategorieën is optioneel. Als u geen categorieën definieert voor uw item, zal de gebruiker niet worden gevraagd om een categorie te selecteren in de assessmentQ player.
 • Foutencategorieën worden per item opgeslagen. Als u dezelfde categorieën wilt hergebruiken voor meerdere items, is het aan te raden om één item te maken met de juiste categorieën en dit te dupliceren voor alle nieuwe items die u wilt maken met dezelfde categorieën. 

Meer informatie

De score van een item Tekst Verbeteren

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.