De score van een item Tekst Verbeteren

Standaard scoringsmechanisme

Het standaard scoringsmechanisme van het item Tekst verbeteren is niet "Score per item" zoals bij de meeste andere itemtypes, maar "Score per fout". Dit is de meest logische standaardinstelling, aangezien "Score per item" zou betekenen dat u alle fouten perfect moet identificeren, corrigeren en categoriseren om de maximale score te behalen. Zodra u één fout zou maken, zou u dan de minimale score behalen (normaal gesproken 0).

mceclip1.png

Hoe krijgt u de maximale score? 

Stel dat u de volgende score per fout gebruikt:

  • 1 punt indien correct
  • 0 punten indien verkeerd

Hoe kan een gebruiker dan 1/1 krijgen voor een fout, aangezien hij 3 dingen moet doen:

  • de fout identificeren door deze te selecteren
  • de correctie invoeren, en
  • de juiste foutencategorie selecteren.

Wanneer u categorieën gebruikt

Wanneer u categorieën gebruikt, krijgt de gebruiker 1/3 van de maximale score per fout voor elk van deze 3 acties (identificeren, corrigeren en categoriseren). U kunt dit niet veranderen in assessmentQ. 

Bijvoorbeeld:

  • Als de gebruiker de fout goed selecteert, een goede correctie invoert, maar de verkeerde foutencategorie selecteert, krijgt hij 2/3 of 0,66 voor die fout.
  • Als de gebruiker de fout goed selecteert, geen goede correctie invoert en de verkeerde foutcategorie selecteert, krijgt hij 1/3 of 0,33 voor die fout.

Wanneer u geen categorieën gebruikt

Wanneer u geen categorieën gebruikt, krijgt de gebruiker 1/2 van de maximale score per fout voor elk van de 2 mogelijke acties (identificeren en corrigeren van de fout). Dit kunt u niet veranderen in de assessmentQ. 

Bijvoorbeeld: als de gebruiker de fout goed selecteert, maar geen goede correctie invoert, krijgt hij 1/2 of 0,5 voor die fout.

Evaluatie

De antwoorden van de gebruikers en de automatische scores voor een Tekst verbeteren item zijn zichtbaar in de Evaluatiemodule. Evaluatoren kunnen daar nog steeds de automatisch gegenereerde score overschrijven.

Meer informatie

Evaluatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.