Overzicht van de mogelijkheden

Achtergrond

Onderstaande tabel geeft een high-level overzicht van de eigenschappen van de ondersteunde interfaces met assessmentQ. U vindt meer informatie over elke interface op de detailpagina ervan. 

  Single Sign-On (SSO)
(ADFS, OAuth, ...)
API LTI Push results Roche IT1000
Gebrui-kers beheerd buiten Edumatic (1) Y Y Y - -
Onder-steuning voor het actief pushen van gebrui-kers N Y
(te implementeren door de integrator)
N - -
Onder-steuning voor groeps-beheer Alleen via ADFS

Y
(te implementeren door de integrator)

N

- -
Laat auto-matische login toe naar... Portaal/Player/Backoffice Player Player - -
Gebrui-kers-details opge-slagen in de assess-mentQ database Naam (verplicht)
E-mail (verplicht)
Gebruikersnaam(2)
Groepen
Taal
Geboortedatum
dummy wacht-woord gege-nereerd
Alle detail kunnen ingevuld worden + onder-steuning voor het instellen van het wacht-woord

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

- -
Entry point URL van de Edumatic klantenchannel  Oplossing of platform van de integrator LTI Consumer (vb. Canvas, Blackboard, ProctorExam, ...)  Edumatic Edumatic
Onder-steuning voor rappor-teren van resul-taten - Y
Getriggerd door de integrator
(vb. wanneer een playersessie beëindigd wordt)
Y
Als de LTI Consumer de LTI Basic Outcome Service onder-steunt
Y
Gepusht naar de integrator na het beëindigen van een sessie door contact met een custom webservice
Y
Gepusht naar de integrator na het beëindigen van een sessie als CSV file
Rappor-terings-details - Volledige controle, zie API documentatie Totale behaalde score voor de publicatie Starttijd
Stoptijd
Duur
Gebruikersdetails
Score (op publicatieniveau)
Max. score (op publicatieniveau)
Geslaagd/niet geslaagd

Starttijd
Stoptijd
Gebruikersdetails
Score (op publicatieniveau)
Max. score (op publicatieniveau)

Opmerkingen:

  • (1)dit geldt alleen voor het aanmaken van gebruikers, gebruikers verwijderen wordt niet ondersteund.
  • (2)Wanneer de gebruikersnaam niet gespecifieerd is, wordt het e-mailadres hiervoor gebruikt.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.