Toevoegen van mappen en items

Procedure

Ga als volgt te werk om een nieuwe map of item toe te voegen:

  1. Open de map waarin u een map of item wilt toevoegen en klik optoevoegen.JPGrechtsboven.
  2. Selecteer het type van uw keuze.
    Resultaat: Het contentvenster wordt geopend. 
  3. Voer de naam van uw map of item in de breadcrumb bovenaan in.
    Voorbeeld:
  4. Klik buiten het naamveld om te bevestigen. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.