Content- en antwoordblokken in een item bewerken

Een contentblok

In een item heb je een of meer contentblokken.

Een contentblok wordt meestal gebruikt om uw instructie- en mediabestanden toe te voegen.

Standaard is er één contentblok beschikbaar wanneer u een nieuw item toevoegt.

Om een extra contentblok toe te voegen, klikt u bovenaan op + Blok toevoegen.

Een antwoordblok

Het antwoordblok is het gebied waarin de gebruikers hun antwoord zullen invoeren.

Een antwoordblok is verschillend voor elk itemtype.

Alle typen artikelen (behalve de informatiepagina) hebben één antwoordblok. U kunt geen extra antwoordblokken toevoegen.

Een blok bewerken

Wanneer u op een inhoud of een antwoordblok klikt:

  • wordt de teksteditor beschikbaar.
  • wordt het tabblad Blok in het paneel Eigenschappen geopend.

In het onderstaande voorbeeld wordt het tabblad Blok voor het antwoordblok geopend:

blok_aanpassen_NL.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.