Opname

Achtergrond

Het Opname-item kan gebruikt worden voor

 • het beoordelen van uitspraak, spreek- of presentatievaardigheden
 • het beoordelen van simultane en consecutieve vertolkingen
 • opnames van mondelinge examens.

mceclip3.png

Opmerking: Om video-opnames te kunnen maken, moeten gebruikers toegang hebben tot een webcam op hun computer.

Vereisten voor eindgebruikers

Eindgebruikers die een opname starten, worden gevraagd om toegang te verlenen tot hun microfoon en eventueel webcam. Deze vraag kan verschillen van browser tot browser, maar het is van groot belang dat de eindgebruiker deze toegang verleent. Indien hij dit niet doet, zal de eindgebruiker niet in staat zijn om een opname te starten en dus het item te beantwoorden.

mceclip0.png

Procedure om een opname item aan te maken

Ga als volgt te werk om een Opname-item aan te maken:

 1. Klik op mceclip0.png in de map waar je het item wilt toevoegen.  
 2. Selecteer Opname.
  Resultaat: Het inhoudsvenster van het item wordt geopend.
 3. Voeg de naam van het item toe in de breadcrumb.
 4. Voeg de instructies toe in het eerste blok.
 5. Selecteer het tweede blok, het blok waar het mediabestand zal terechtkomen, en upload een mediabestand (audio of video) in het Blok-tabblad.
  mceclip2.png
 6. Klik op Voorbeeld om het voorbeeld van het item te openen.

Tip:

 • U kan de volgende videoformaten gebruiken als mediabestand: mp4, wmv, avi, mov, 3gpp, webm, ogm, ogv, en mpg. Wanneer u een bronbestand uploadt, wordt het getranscodeerd naar mp4 formaat (H264 + aac).
 • U kunt de volgende audioformaten gebruiken als mediabestand; mp3, m4a, ogg, oga, wma en aac. Wanneer u een bronbestand uploadt, wordt het getranscodeerd naar mp3 formaat.
 • De maximale bestandsgrootte is 128 MB.
 • De eindgebruiker kan een opname maken van maximum 300 MB. Dit komt ongeveer overeen met 1 uur en 30 minuten video of 8 uur audio. Wanneer de maximumcapaciteit van 300 MB is bereikt, stopt de opname automatisch en wordt de opname automatisch opgeladen.

Opname-opties

Het opname-item omvat een groot aantal opties die u toelaten om het item volledig aan te passen aan uw specifieke use case. Je kan deze opties terugvinden in de Blok tab: 

mceclip1.png

Opname-opties:

 • De webcam opnemen: Schakel deze optie in als u de webcam van de gebruiker ook wilt opnemen. De gebruiker dient toestemming te geven aan assessmentQ om toegang te krijgen tot de webcam en dient een webcam te hebben. Als een van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt er alleen audio opgenomen. 
 • De opname automatisch starten:
  • Wanneer u deze optie inschakelt en de optie Consecutieve opname is uitgeschakeld, zal de opname automatisch starten zodra de gebruiker dit item opent.
  • Wanneer u deze optie inschakelt en de optie Consecutieve opname is ingeschakeld, zal de opname automatisch starten zodra het afspelen van het bronbestand is voltooid.
  • U kunt een vertraging instellen voor het automatisch starten van de opname.
   mceclip2.png

   Opmerking
   : Wanneer De opname automatisch starten is geactiveerd, is slechts één opnamepoging toegestaan. 
 • Het aantal pogingen beperken: Hiermee kunt u bepalen hoe vaak de gebruiker een nieuwe opname kan starten. Elke opname zal de vorige overschrijven.
  • Standaard is het aantal pogingen onbeperkt.
  • Wanneer het beperkt is, zal de gebruiker zien hoeveel pogingen er nog ondernomen kunnen worden en zal hij een waarschuwing zien wanneer hij een nieuwe opname start:
   mceclip2.png
   Note: assessmentQ biedt ook de optie om alle pogingen van een opname op te slaan in plaats van de vorige te overschrijven met een nieuwe. Dit kan echter gevolgen hebben voor de beschikbare opslagruimte die u in assessmentQ hebt. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over deze optie. 
 • Consecutieve opname: Wanneer u consecutieve opnames inschakelt, wordt het bronbestand volledig afgespeeld. Wanneer het afspelen is voltooid, zal de opname automatisch starten, zodat de gebruiker zijn consecutieve vertolking van het bronbestand kan opnemen. In het geval dat de gebruiker meerdere pogingen heeft ondernomen, zal elke nieuwe poging beginnen met het afspelen van het bronbestand. 

Playback optie:

 • De afspeelknop aan de deelnemers tonen: schakel deze optie in als de gebruiker het bronbestand eerst kan afspelen zonder iets op te nemen, dus als een soort van voorbereiding. Schakel deze optie uit als u de gebruiker wilt dwingen om de opname direct te starten bij het afspelen van het bronbestand.
  • het vooraf afspelen van het bronbestand telt niet mee als een poging, dus wanneer u de afspeelknop inschakelt, kan de gebruiker het bronbestand verschillende keren afspelen zonder enige invloed op zijn pogingen.
  • Wanneer de optie De opname automatisch starten is geactiveerd, zal de Afspeelknop alleen beschikbaar zijn om de opname af te spelen. De gebruiker zal niet in staat zijn om het bronbestand af te spelen alvorens de opname te maken.

Scoren van een opname-item

Een opname-item kan niet automatisch worden gescoord, daarom is het scoringsmechanisme van het opname-item altijd "Manueel scoren". Dit houdt in dat opname-items altijd worden gescoord in de evaluatiemodule.

In de evaluatiemodule kan de Evaluator alle opnames zien en kan hij deze zelfs als MP3 of MP4 downloaden voor archiveringsdoeleinden.

Meer informatie

Evaluatiemodule

Browservereisten voor opname oefening

De assessmentQ itembank

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.