Release notes assessmentQ 1.9

Overzicht

In deze release notes

assessmentQ 1.9 bevat verschillende nieuwigheden en verbeteringen:

We willen ook alle Edumatic backoffice gebruikers eraan herinneren dat de Edumatic applicatie geïnstalleerd moet worden.

Nieuw itemtype: Opname

Het opname-item kan gebruikt worden voor:

  • evaluatie van spreek-, uitspraak- of presentatievaardigheden 
  • evaluatie van simultane en consecutieve tolkvaardigheden
  • opnames van mondelinge examens

mceclip3.png

Het nieuwe itemtype opname bevat een aantal opties voor uw specifiek gebruiksscenario: 

  • Consecutieve opname: als je de consecutieve opname aanzet, zal de opname automatisch starten nadat het bronbestand volledig werd afgespeeld.
  • Opnemen van de webcam: in sommige scenario's is het heel handig om ook de bewegingen en presentatievaardigheden van de gebruiker te zien via de webcam. 
  • Tonen of verbergen van de afspeelknop: laat je toe om te definiëren of de eindgebruiker het bronbestand eerst kan afspelen zonder iets op te nemen. Men heeft dan de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de opname.
  • Beperken van het aantal pogingen: laat je toe om te definiëren hoeveel keer een eindgebruiker een nieuwe opname mag maken. Elke opname overschrijft de vorige.

mceclip4.png

Een opname kan niet automatisch gescoord worden, daarom is het standaard scoringsmechanisme voor een opname altijd "Manueel scoren". Dit houdt in dat de opnames altijd worden gescoord in de evaluatiemodule.

mceclip5.png

Meer informatie

Ondersteuning van zip bestanden

assessmentQ 1.9 ondersteunt nu ook zip bestanden in als bijlage in alle itemtypes.

Waarom? Er zijn een heel aantal gebruiksscenario's waarbij zip bestanden nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer men programmeervaardigheden wil evalueren bij gebruikers. Door de gebruikers een zip bestand met verschillende codeerbestanden te laten downloaden van assessmentQ kunnen ze deze bestanden bekijken in hun programma naar keuze. Daarna kan u de gebruikers vragen om de bestanden te analyseren en er bijvoorbeeld een meerkeuzevraag over te laten beantwoorden.

Player in het Catalaans

Om assessmentQ gebruikers wereldwijd optimaal te ondersteunen is het nuttig dat de gebruikers de player in hun moedertaal kunnen zien. Daarom is de player nu ook beschikbaar in het Catalaans. Dit is de tiende officieel ondersteunde taal in assessmentQ, na Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans, Arabisch, Portugees en Luxemburgs.

mceclip0.png

Herinnering: Edumatic applicatie installeren

Nu we steeds dichter bij het einde van 2020 komen en dus bij het einde van de Flash ondersteuning in moderne browsers, is het cruciaal voor onze backoffice gebruikers om de Edumatic applicatie te installeren. Hierdoor kunnen ze naadloos blijven werken met Edumatic wanneer de browsers de Flash ondersteuning hebben laten vallen. 

De Edumatic backoffice zal daarom een melding tonen die alle backoffice gebruikers aanspoort om naar de Edumatic applicatie over te stappen:

mceclip1.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.