Over opdrachten

Types opdrachten

Er zijn drie types opdrachten in assessmentQ:

  • Oefeningen
  • Toetsen
  • SCORM-opdrachten

In de opdrachtenmodule kan je oefeningen en toetsen maken. De module SCORM-opdrachten is een afzonderlijke module.  

Opmerking:

Als de module SCORM-opdrachten niet is geactiveerd voor u, gelieve contact op te namen met uw account manager. SCORM-opdrachten hebben ook bepaalde beperkingen in assessmentQ. Voor meer informatie, zie SCORM support in assessmentQ

Toetsen vs oefeningen

De belangrijkste verschillen tussen toetsen en oefeningen zijn:

Toets Oefening

Een toets test de kennis van de eindgebruiker over een bepaald onderwerp.

Een oefening is bedoeld om de eindgebruikers te laten oefenen en te laten leren uit hun fouten.

Eindgebruikers kunnen een toets slechts een keer afleggen.

Eindgebruikers kunnen een oefening een onbeperkt aantal keer afleggen.

Standaard wordt bij examens geen verbetering, feedback of oplossing getoond op itemniveau. 

Oefeningen tonen standaard de verbetering, feedback en oplossing op itemniveau.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.