Items verplaatsen in een opdracht

Procedure

Ga als volgt te werk om een item in een opdracht te verplaatsen:

 1. Open op het Item-tabblad van uw opdracht het onderdeel dat het item bevat dat u wilt verplaatsen.
  Resultaat: Alle items van het geselecteerde onderdeel worden weergegeven.
 2. Klik op de drie puntjes rechts van het item en selecteer Verplaatsen
  mceclip0.png
  Resultaat: Het Item(s) verplaatsen dialoogvenster verschijnt.
  mceclip1.png
 3. Selecteer het onderdeel of de map waarnaar u het item wil verplaatsen. 

  Tip: U kunt ook een item verplaatsen naar een casus, of een casusitem verplaatsen naar een onderdeel of map.  

  Resultaat: Het item is verplaatst naar het geselecteerde onderdeel, de geselecteerde map of de geselecteerde casus. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.