De volgorde van onderdelen en items wijzigen

Achtergrond

In assessmentQ kunt u eenvoudig de volgorde van onderdelen en items veranderen op 2 manieren:

 • Manueel: versleep items en onderdelen in de gewenste volgorde.
 • Alfabetisch: assessmentQ zal items en onderdelen alfabetisch voor u rangschikken

Procedure: de volgorde manueel wijzigen

Ga als volgt te werk om de volgorde van items en onderdelen manueel te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Items van uw opdracht rechts bovenaan op het Herordenen icoon en selecteer Manueel rangschikken
  mceclip0.png
  Resultaat: Het scherm Items herschikken verschijnt. 
  mceclip3.png
 2. Sleep de onderdelen in de juiste volgorde.
 3. Wanneer de onderdelen gerangschikt zijn, klik dan op het onderdeel waarvan u de items wilt rangschikken.  
  Resultaat: U ziet de map(pen) en/of item(s) van het onderdeel, en kunt deze in de juiste volgorde slepen. 
 4. Wanneer u de volgorde van items binnen een map wilt wijzigen, klik dan op de map.
  Resultaat: U ziet de items van de map, en kunt ze in de juiste volgorde slepen. 
  mceclip4.png 

  Tip: U kunt de breadcrumbs gebruiken om terug te navigeren naar een bepaald niveau bij het herschikken van onderdelen en items.

 5. Klik op de knop Sluiten in de rechterbovenhoek om de volgorde van uw onderdelen en items op te slaan.
  Resultaat: U komt weer terecht op het tabblad Items. 

Procedure: Onderdelen en items alfabetisch rangschikken

Om onderdelen en items alfabetisch te rangschikken, klikt u op het icoon Herschikken op het tabblad Items van uw opdracht en selecteert u Alfabetisch rangschikken

Alle onderdelen, mappen en items worden onmiddellijk alfabetisch gerangschikt. De volgorde van items binnen een casus verandert echter niet. 

Tip: Als u een kleine wijziging wilt aanbrengen in de alfabetische volgorde, orden de items en onderdelen dan handmatig zoals hierboven beschreven nadat u ze alfabetisch hebt gerangschikt.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.