Voorbeelditems gebruiken

Over voorbeelditems

Voorbeelditems worden vaak gebruikt om gebruikers vertrouwd te maken met bepaalde itemtypes in een opdracht. Er wordt geen rekening gehouden met hun score voor de totale score van de gebruiker en ze kunnen een andere tijdslimiet hebben dan de rest van de opdracht.

Voorbeelditems worden altijd als eerste weergegeven in een opdracht.

Bij het aanmaken van een opdracht kun je van bepaalde items voorbeelditems maken, of voorbeelditems weer omzetten in reguliere items.

Procedure: een item omzetten naar een voorbeelditem

Ga als volgt te werk om van een item een voorbeelditem te maken:

  1. Klik op het Items tabblad binnen de opdracht op de drie puntjes naast een item. 
  2. Selecteer Wijzigen naar voorbeelditem.
    Resultaat: het item krijgt het icoon van een voorbeelditem en wordt het eerste item van het onderdeel. Als het item deel uitmaakte van een map, wordt het uit de map gehaald en wordt het het eerste item in het onderdeel.
    mceclip0.png

Procedure: een voorbeelditem omzetten naar een gewoon item

Ga als volgt te werk om van een voorbeelditem weer een gewoon item te maken:

  1. Klik op het Items tabblad binnen de opdracht op de drie puntjes naast een item. 
  2. Selecteer Wijzigen naar normaal item.
    Resultaat: Het item krijgt opnieuw het icoon van het itemtype. De positie verandert niet, dus als u de volgorde in het onderdeel wilt wijzigen, moet u de volgorde handmatig wijzigen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.