De eigenschappen van een onderdeel wijzigen

Achtergrond

Elke assessmentQ-opdracht bestaat uit minimaal één onderdeel. Elk onderdeel heeft bepaalde eigenschappen, zoals de minimumscore om voor het onderdeel te slagen, een optionele tijdslimiet of extra metadata.  

Procedure

Om de eigenschappen van een onderdeel te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer op het tabblad Items van uw opdracht het onderdeel waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen.
  2. Klik in de Eigenschappen-kolom aan de rechterkant op het tabblad Onderdeel.
    mceclip2.png
    Resultaat: U kunt de eigenschappen van het geselecteerde onderdeel zien.
  3. Bepaal de minimumscore en tijdslimiet van het onderdeel, of voeg metadata voor het onderdeel toe.
    Resultaat: Al uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen. 

Tip: Als uw opdracht uit meerdere onderdelen bestaat, kunt u eenvoudig van het ene naar het andere onderdeel navigeren met de navigatieknoppen in de rechterbenedenhoek: 
mceclip3.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.