Het standaard inzagesjabloon bepalen

Procedure

Ga als volgt te werk om het standaard inzagesjabloon voor nieuwe opdrachten te bepalen:

  1. Ga naar de submodule Algemeen in Instellingen.
  2. Klik op Inzagesjabloon
  3. Selecteer het inzagesjabloon van uw keuze. Het inzagesjabloon bepaalt wat de gebruiker ziet wanneer hij zijn examen inziet nadat zijn resultaat bekend is.
    Resultaat: Dit inzagesjabloon zal standaard worden gebruikt voor nieuwe opdrachten

Opmerking: De auteur kan het standaard inzagesjabloon voor een specifieke opdracht nog altijd wijzigen. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.