Release notes assessmentQ 2.0

Overzicht

In deze release notes

assessmentQ 2.0 is een grote release en bevat veel nieuwe modules en functies:

Nieuwe module Opdrachtsjablonen

Een opdrachtsjabloon is een groep instellingen die samen het gedrag, de look and feel, de teksten en de labels van uw opdracht bepalen. De beheerder kan zoveel opdrachtsjablonen maken als u nodig hebt in de module Opdrachtsjablonen. De auteurs in uw organisatie kunnen ze dan gemakkelijk selecteren bij het maken van opdrachten. Dit proces maakt het maken van een nieuwe opdracht zowel flexibel als snel. 

mceclip4.png

Meer informatie

Nieuwe module Opdrachten

De module Opdrachten (voorheen Publicatiemodule) is opnieuw ontworpen met gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd: in een paar eenvoudige stappen kan een auteur een nieuwe toets of oefening maken. Opdrachten kunnen nu worden bewerkt tot een gebruiker er daadwerkelijk aan is begonnen, en bevatten nuttige nieuwe functies, zoals een opdrachtgeschiedenis, de mogelijkheid om bevestigingsmails te sturen naar gebruikers die de opdracht hebben voltooid, of de optie om alle items met één klik alfabetisch te ordenen. 

mceclip7.png

Meer informatie 

Logo uploaden

Beheerders kunnen het logo van hun organisatie uploaden in de nieuwe instellingenmodule. Zo beheren ze de branding van de e-mails die assessmentQ verstuurt, en van de PDF-exports. 

mceclip6.png

Meer informatie

Definiëren van het standaard inzagesjabloon

Om te voorkomen dat auteurs steeds opnieuw het inzagesjabloon moeten selecteren dat de voorkeur heeft van uw organisatie, kan de beheerder nu het standaard inzagesjabloon voor uw organisatie selecteren. Op deze manier wordt het maken van opdrachten sneller en minder foutgevoelig. 

mceclip5.png

Meer informatie

Gemakkelijk een meerkeuzevraag met giscorrectie resetten

Wanneer u meerkeuzevragen met giscorrectie gebruikt, kunnen uw deelnemers nu het gewenste antwoord selecteren door erop te klikken, en de selectie weer ongedaan maken door er nogmaals op te klikken. Deze intuïtieve manier van werken zorgt ervoor dat ze zich meer op hun gemak voelen bij het maken van moeilijke meerkeuze-examens. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.