Een rapport exporteren naar PDF

Context

Het exporteren van een rapport naar PDF geeft u de mogelijkheid om een samenvatting te sturen naar stakeholders met alleen de informatie waarin zij geïnteresseerd zijn.

Procedure

Ga als volgt te werk om een opdrachtrapport te exporteren naar een PDF:

 1. Ga naar de module Rapportering.
 2. Selecteer Opdrachtrapporten in de navigatiebalk aan de linkerkant van uw scherm.
  Resultaat: De lijst met opdrachten wordt weergegeven. 
 3. Aan de rechterkant van uw opdracht, klik op de drie puntjes en selecteer Exporteren als PDF.
  mceclip6.png
  Resultaat: Het dialoogvenster Exporteren naar PDF verschijnt.
 4. Selecteer welke informatie u wilt zien in het PDF-bestand:
  • 'Geslaagd'/'Niet geslaagd' tonen
  • Score als percentage tonen
  • Score in punten tonen
   mceclip7.png
 5. Klik op Exporteren.
  Resultaat: Het rapport wordt geëxporteerd naar een PDF-bestand en is terug te vinden in uw Downloads-map. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.