Release notes assessmentQ 1.1

Video-overzicht

In deze release notes

In deze assessmentQ 1.1 release hebben we verbeteringen aangebracht aan de itembank en twee nieuwe itemtypes toegevoegd. Ook in de player zijn tal van nieuwe opties toegevoegd, waaronder het verplicht tonen van feedback.

We lichten de nieuwe functionaliteiten hieronder één voor één toe.

Nieuwe features in assessmentQ

Nieuwe features in de player

Patches assessmentQ 1.0.0

Meerkeuzematrix

De meerkeuzematrix in assessmentQ heeft een aantal nieuwe opties:

 • Eén correct antwoord per kolom (in plaats van per rij, wat de standaardinstelling is)
 • Mogelijkheid om de matrixvraag te veranderen naar:
  • Meerkeuzevraag (de eerste rij of kolom wordt geconverteerd, de andere gaat verloren)
  • Meerkeuze met meerdere antwoorden (de eerste rij of kolom wordt geconverteerd, de andere gaat verloren)
  • Informatiepagina (het antwoordblok gaat verloren, de inhoudsblokken blijven behouden)
 • Nieuwe opmaakmogelijkheden voor uw matrix

Meer informatie

Slepen in tekst

Meer informatie

Ondersteuning voor item review

In assessmentQ 1.1 zijn de eerste stappen gezet voor de ondersteuning van het reviewproces van items.

Twee nieuwe itemstatussen zijn toegevoegd:

 • Te reviewen
 • Gereviewd

Een auteur kan de items die moeten nagezien worden, veranderen naar Te reviewen en vragen aan een collega-auteur om de items met deze status na te kijken en de status aan te passen naar Gereviewd.

In de zoekfunctie is het nu ook mogelijk om te zoeken op itemstatus:

Meer informatie

Volgorde van mappen en items aanpassen

In de Edumatic itembank kunnen mappen en items in een gewenste volgorde geplaatst worden. Dit wordt nu ook mogelijk in de assessmentQ itembank door middel van de knop Herschikken:

Meer informatie

Overzicht van mappen en items bewaren in Excel

In assessmentQ 1.1 is het mogelijk om het overzicht van mappen en items in de itembank te exporteren en te bewaren in Excel. Op die manier kunt u een momentopname van de beschikbare inhoud bijhouden en eventueel delen met collega-auteurs.

Het Excel-bestand bevat alle beschikbare kolommen uit het itembankoverzicht, onafhankelijk van de kolommen die u hebt gekozen om weer te geven.

Meer informatie

Uitgebreide ondersteuning voor audio- en videobestanden

Tot op vandaag was enkel mogelijk om .mp3 audiobestanden en .mp4 videobestanden op te laden. In assessmentQ 1.1 is het aantal ondersteunde audio-en videoformaten aanzienlijk uitgebreid.

Meer informatie

Optimalisaties in de assessmentQ itembank

Tal van verbetering zijn aangebracht in de assessmentQ itembank om de gebruikservaring te optimaliseren:

 • Wanneer u een item wilt toevoegen in de assessmentQ itembank waarvan het itemtype nog niet ondersteund is, kunt u klikken op Andere vraagtypes toevoegen.


  Resultaat: Het Nieuw item aanmaken pop-up venster wordt automatisch geopend in de overeenkomstige folder in de Edumatic itembank.
 • Wanneer u de zoekfunctie activeert, wordt de cursor onmiddellijk in het zoekveld geplaatst:
 • Verbeterde en gestructureerde visualisatie van de metadatabibliotheken, metadatamappen en metadatasleutels en waarden.

Verplichte feedback

Het is mogelijk om de gebruiker te dwingen de feedback te zien voordat hij naar de volgende vraag gaat. Deze optie is beperkt tot lineaire navigatie (d.w.z. alleen voorwaarts bewegen).

U kunt deze optie activeren in de player template instellingen.

Meer informatie

Tekst-naar-Spraak support

Als auteur kunt u tekst-naar-spraak (TTS) in uw publicatie activeren. Indien geactiveerd kan de gebruiker een vraag laten voorlezen. Deze nieuwe functionaliteit biedt een extra ondersteuning voor gebruikers met dyslexie. 

U kunt deze functionaliteit activeren in de player template instellingen.

Meer informatie

Open vraag: beperking op aantal woorden

Het was reeds mogelijk om de lengte van het antwoord op een open vraag te beperken op basis van het aantal karakters.

In assessmentQ 1.1 kunt u nu ook een beperking instellen op het aantal woorden.

U kunt deze optie instellen onder de tab Vraag van uw item:

Mogelijkheid om pauzeknop uit te schakelen

Bij het afspelen van een audio- of videobestand wordt standaard een pauzeknop getoond.

Vanaf assessmentQ 1.1 wordt het mogelijk om deze pauzeknop niet te tonen in de player.

Deze optie is van toepassing zowel voor audio- en videobestanden die opgeladen zijn via de Edumatic backoffice als via de assessmentQ backoffice. Deze optie wordt echter niet toegepast op embedded audio- of videobestanden (zoals bijvoorbeeld YouTube filmpjes).

U kunt de pauzeknop uitschakelen in de player template onder de Instellingen op item niveau:

Ondersteuning voor LTI Content-Item

In de LTI-integratie bieden we nu ook ondersteuning voor het LTI Content-Item. Op deze manier kunnen leerkrachten/auteurs/..... gemakkelijk toegang krijgen tot hun publicaties en ze met een enkele klik opnemen in het LMS.

Meer informatie

Patches assessmentQ 1.0.0

 • EduMail
  • Optimalisatie voor items met maximum score = 0.
  • Optimalisatie van het editeren van een EduMail campagne.
  • Bij dubbelklikken op optie in email worden niet langer twee sessies aangemaakt.
 • assessmentQ backoffice
  Wanneer men de assessmentQ backoffice tracht te openen in IE, wordt een duidelijke boodschap getoond.
 • Rapportering
  Optimalisatie voor doorsturen van resultaten naar eblox HR: de score wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
 • Toegangscodes
  • Optimalisatie voor het exporteren van toegangscodes.
  • Optimalisatie voor het aanpassen van start- en eindperiode van toegangscodes.
 • Server
  • Alleen ondersteuning voor TLS, geen ondersteuning meer voor SSL 3
   (zie https://disablessl3.com/).
  • Optimalisatie voor de mailing service.
 • Itembank
  • Mogelijkheid om items in en uit een casus te slepen. 
  • Optimalisatie voor het kopiëren vanuit Word.
  • Betere visualisatie van de prullenbak.
  • Optimalisatie voor afbeeldingen in feedback.
  • Optimalisatie voor import van items met afbeeldingen. 
 • Scenario’s
  • Optimalisatie voor het publiceren van scenario's met items uit de assessmentQ backoffice.
  • Optimalisatie voor visualisatie van metadata in scenario's.
 • Publicaties
  Publicatietoegangscodes blijven ongewijzigd bij het editeren van publicaties.
 • Player
  • Optimalisatie voor de knop Onderbreken.
  • Optimalisatie van tekstuitlijning. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.