Dropdown in tekst

Procedure

Ga als volgt te werk om een Dropdown in tekst te maken/bewerken:

 1. Klik op mceclip0.pngin de map waarin u het item wil toevoegen.
 2. Selecteer Dropdown in tekst.
  Resultaat: Het inhoudsvenster van het item wordt geopend.
 3. Vul bovenaan in de breadcrumb de naam van het item in.
 4. Selecteer + Blok toevoegen om een inhoudsblok toe te voegen en vul de instructies in.
 5. Voer de tekst met keuzelijsten in het antwoordblok in. Om een keuzelijst toe te voegen, klik op de gewenste locatie voor de keuzelijst en selecteer + Keuzelijst.
  mceclip1.png
 6. Selecteer de Keuzelijst en voer de mogelijke antwoorden in op het tabblad Keuzelijst in de Properties pane. Geef aan welk antwoord juist is en welke antwoorden onjuist zijn.
  antwoorden.png
 7. Als u wilt:
  • feedback toevoegen op een gegeven antwoord in de keuzelijst, klik op het feedback-icoontje mceclip0.pngnaast het antwoord.
   feedback.png
  • feedback of een hint toevoegen naar de gehele keuzelijst, open Hint en feedback voor keuzelijst:
   mceclip4.png
 8. Als u wilt:
  • een keuzelijst dupliceren, klik op mceclip1.png.
  • een keuzelijst verwijderen, klik op mceclip2.png.
  • manoeuvreren tussen de verschillende keuzelijsten, klik op de pijlen rechtsonderaan in het scherm:
   mceclip5.png
 9. Klik op Voorbeeld om uw item uit te proberen.

Item specifieke opties

Wanneer u het tabblad Item opent, kunt u het itemtype Dropdown in tekst wijzigen in:

toggle_nl.png

Wanneer u het antwoordblok opent en het tabblad Blok selecteert, kunt u alle antwoorden in de keuzelijst (behalve het lege antwoord) door elkaar halen.
Standaard worden de antwoorden in een dropdown niet door elkaar gehaald:

mceclip6.png

Geavanceerde opties

Standaard wordt een leeg antwoord als initiële waarde toegevoegd aan een dropdown. Dit lege antwoord is standaard onjuist.

Wanneer u een keuzelijst in het antwoordblok selecteert, kan u:

 • deze optie uitvinken als u niet wil dat er een leeg antwoord wordt toegevoegd aan de keuzelijst.
  mceclip1.png
 • het lege antwoord veranderen om het te corrigeren en feedback toe te voegen.
  mceclip8.png
 • de beginwaarde wijzigen die in de keuzelijst moet worden weergegeven.

Extra opties

Meer informatie over het toevoegen van assets, het toevoegen van feedback, het selecteren van het juiste scoringsmechanisme, enz. in De assessmentQ itembank.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.