Release notes assessmentQ 1.2

Video-overzicht

In deze release notes

In deze assessmentQ 1.2 release hebben we tal van verbeteringen aangebracht aan de itembank en vier nieuwe itemtypes toegevoegd.

We lichten de nieuwe functionaliteiten hieronder één voor één toe.

Nieuwe itemtypes in assessmentQ

Verbeteringen in de assessmentQ itembank

Verbeteringen in Edumail

Patches assessmentQ 1.1.0

Dropdown in tekst

Dropdown in tekst in assessmentQ heeft een aantal nieuwe opties:

 • Als u een nieuwe dropdown in tekst aanmaakt, staat er een leeg antwoord als standaardoptie. U hoeft dus geen leeg antwoord meer toe te voegen: het is er altijd standaard, maar u kunt het verwijderen als u dat wilt.
 • U kunt de beginwaarde selecteren die moet worden weergegeven in de dropdown . Standaard is de beginwaarde het lege antwoord, maar u kunt het wijzigen als u dat wilt.
 • U kunt ervoor kiezen om alle opties in de dropdown in willekeurige volgorde te tonen (behalve het lege antwoord) of niet. Standaard worden ze niet in willekeurige volgorde getoond.
 • U kunt een dropdown in tekst veranderen naar een:
  • Informatiepagina
  • Meerkeuze met 1 antwoord
  • Meerkeuze met meerdere antwoorden
  • Invullen in tekst
  • Slepen in tekst

mceclip1.png

Meer informatie

Slepen in kolommen

Nieuwe opties in slepen in kolommen:

 • U kunt de breedte van de kolommen instellen. Op die manier kunt u de look and feel in de assessmentQ player beter controleren.
 • U kunt een slepen in kolommen veranderen naar een:
  • Informatiepagina
  • Verticaal ordenen
  • Verbinden

mceclip0.png

Meer informatie

Verticaal ordenen

Nieuwe opties in verticaal ordenen:

 • U kunt de breedte van de kolommen instellen. Op die manier kunt u de look and feel in de assessmentQ player beter controleren.
 • U kunt een verticaal ordenen veranderen naar een:
  • Informatiepagina
  • Verbinden
  • Slepen in kolommen

mceclip0.png

De optie om de eerste kolom vast te zetten is niet langer beschikbaar in dit itemtype. Items van het type Verticaal ordenen waar de eerste kolom vast staat, zijn omgezet naar het nieuwe itemtype Verbinden in assessmentQ.

Meer informatie

Verbinden

In assessmentQ 1.2 introduceren we een nieuw itemtype: Verbinden. In dit oefentype dient de gebruiker de elementen in een kolom te rangschikken (verbinden) overeenkomstig het corresponderende item in de eerste kolom waar de volgorde van elementen vastligt.

Het itemtype Verbinden heeft dezelfde opties als een Verticaal ordenen:

 • U kunt de breedte van de kolommen instellen. Op die manier kunt u de look and feel in de assessmentQ player beter controleren.
 • U kunt een item Verbinden veranderen naar een:
  • Informatiepagina
  • Verticaal ordenen
  • Slepen in kolommen

mceclip0.png

Meer informatie

Weergave van metadata in het itemoverzicht

Als auteur kunt u de overzichtstabel van de items aanpassen aan uw behoeften. In assessmentQ 1.2 kunt u nu ook metadata aan deze tabel toevoegen.

mceclip1.png

Op deze manier kunt u controleren of alle metadata correct is toegevoegd aan uw items:

mceclip0.png

Meer informatie

Onthouden van uw zoekresultaten in de itembank

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert en op een van de zoekresultaten klikt, kunt u vanaf nu steeds teruggaan naar uw zoekresultaten door op Zoekresultaten op de breadcrumb te klikken.

mceclip1.png

Meer informatie

Onthouden van uw locatie in de itembank

Vanaf assessmentQ 1.2 wordt uw huidige locatie in de itembank onthouden: wanneer u aan een item werkt en u opent een andere module (bijv. Mijn Account) en vervolgens gaat u terug naar de itembank, dan komt u weer op het item terecht waar u aan werkte, net als in Edumatic. Op deze manier hoeft u niet meer naar het item te zoeken waar u mee bezig was.

Optimalisaties voor de prullenbak

In assessmentQ 1.2 is de werking van de prullenbak fundamenteel veranderd en verbeterd. Dit resulteert in een aantal nieuwe mogelijkheden:

 • Als auteur heeft u nu uw eigen prullenbak, waarin u de items ziet die u heeft verwijderd.
 • U kunt zoeken naar items in de prullenbak.
 • U kunt items uit de prullenbak eenvoudig terugzetten naar om het even welke map in de itembank.
 • Wanneer u een hele map terugzet, worden alle items in die map ook teruggezet (zoals in Windows).
 • De technische aanpassing in de achtergrond zorgt voor een betrouwbare manier voor het verwijderen en terugplaatsen van items, en verhoogt dus de robuustheid van assessmentQ.

recycle_bin.png

mceclip0.png

De vernieuwde prullenbak is enkel in de assessmentQ backoffice beschikbaar.

Meer informatie

Consistentie in de gebruikersinterface voor het toevoegen van mogelijke antwoorden

We streven naar consistentie in de gebruikersinterface om het werken in de assessmentQ backoffice te vereenvoudigen voor de auteurs. Daarom hebben we de gebruikersinterface aangepast voor het toevoegen van antwoorden in Invullen in tekst. De huidige werkwijze is consistent met het toevoegen van antwoorden in Dropdown in tekst, Slepen in tekst en Slepen in kolommen.

mceclip0.png

Ondersteuning voor subscript en superscript

Net als in de Edumatic backoffice, bevat de teksteditor in de assessmentQ backoffice nu ook knoppen voor subscript en superscript.

mceclip0.png

Mogelijkheid om invulvakken en dropdowns te dupliceren

Als auteur kunt u nu snel een invulvak of een dropdown dupliceren:

 • In Dropdown in tekst kunt u een bestaande dropdown dupliceren en snel de antwoorden bijwerken. Dit is erg handig als u dezelfde dropdown meerdere keren in een item wilt weergeven en het juiste antwoord voor elke dropdown wilt wijzigen.
  mceclip0.png
 • In Invullen in tekst of Slepen in tekst kunt u een bestaand invulvak dupliceren en de antwoorden snel bijwerken.

Verbeteringen in Edumail

In Edumail zijn er verschillende wijzigingen in de lay-out die de flexibiliteit en consistentie verhogen:

 • Vet, cursief en onderstreept in de tekst in uw meerkeuzevraag zijn nu ook vet, cursief en onderstreept in uw Edumail.
 • Afbeeldingen worden nu onder de vraag weergegeven in de Edumail in plaats van ernaast. Op die manier worden lay-outproblemen vermeden.
 • De look and feel van de meerkeuzevraag in Edumail en in de assessmentQ player zijn consistenter ter ondersteuning van het gebruikersgemak.

Patches assessmentQ 1.1.0

Player

 • Optimalisatie voor het tonen van de bron in het itemtype Informatiepagina.
 • Optimalisatie van HTML code van items.
 • Optimalisatie voor tonen van sleepelementen in Slepen in tekst.
 • Optimalisatie voor tonen van verbetering in Selecteer tekst.
 • Optimalisatie voor openen van sessie in inkijkmodus. 

Itembank

 • Performantieverbetering bij aanmaken en verplaatsen van items.
 • Optimalisatie voor tonen van itemoverzicht. 
 • Optimalisatie voor opladen van mediabestand in item. 
 • Optimalisatie in Firefox om automatische verwijzing naar andere site te verhinderen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.