Resultaatverwerking

Achtergrond

Een resultaatverwerking geeft aan hoe de winst van een onderneming wordt verdeeld. In dit itemtype moeten de eindgebruikers de winst in verschillende categorieën onderverdelen.

Met dit itemtype:

 • kunnen eindgebruikers leren hoe ze een Resultaatverwerking moeten invullen.
 • kunnen docenten testen of een eindgebruiker een Resultaatverwerking kan invullen.

Zie het voorbeeld hieronder:mceclip0.png

Procedure

Ga als volgt te werk om een Resultaatverwerking aan te maken:

 1. Klik op +Toevoegen in de map waarin u het item wilt toevoegen.
 2. Selecteer Resultaatverwerking.
  Resultaat: Het auteurscherm van het item wordt geopend.
 3. Voer de naam van het item bovenaan in.
 4. Voeg instructies toe door een inhoudsblok toe te voegen en de instructies in te voeren.
  mceclip0.png
 5. Klik in het Interactieblok om een model te selecteren voor uw Resultaatverwerking.
  mceclip1.png
  Resultaat
  : Het geselecteerde model wordt weergegeven in het item.
 6. Vul de lege velden in met de juiste waarden. De som wordt automatisch berekend.
 7. Klik op Voorbeeld om uw item uit te proberen.

Opmerking: Dit itemtype is niet standaard ingeschakeld. Als u geïnteresseerd bent in dit itemtype neem dan contact met ons op via het webformulier op https://support.televic-education.com.

Itemspecifieke opties

Score

 • Score per item: Definieer de maximum- en minimumscore voor het item. Alle tekstvakken moeten correct zijn om de maximumscore te krijgen.
  mceclip2.png
 • Score per tekstvak: Een score wordt gegeven voor elk correct tekstvak.
  Selecteer 'Enkel tekstvakken meetellen die een waarde bevatten' om te voorkomen dat lege tekstvakken ook gescoord worden.
  mceclip3.png

Opties

Toon of verberg de rekeningnummers. Deze nummers worden getoond naast het corresponderende rekeningnummer van het geselecteerde model.
mceclip5.png

Meer informatie

Balans

Resultatenrekening

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.