Basis rapportering, geavanceerde rapportering, Manueel scoren en Itemanalyse